KALİTE YÖNETİMİ

KALİTE YÖNETİMİ

Kalite:

Kalite beklenen sonuçları üretmek olarak tanımlanır. Nelerin beklenildiği projenin ya da geliştirme sürecinin erken başlangıç fazında tanımlanmasıyla birlikte, kaliteden geliştirmenin bütün fazlarında emin olunmalıdır.

Kalite memnuniyet seviyesinin istenen seviyede tutmanın bir çok yolu bulunmaktadır.

enoca™ olarak biz, organizasyon ve kurumların ihtiyaç duydukları kalite seviyesini beklenen seviyede tutmak için Kalite Danışmanlığı hizmeti veririz.

Kalite Teminatı:

Yüksek kalitenin en önemli yönlerinden biri hata üretmekten kaçınmaktır. Geliştirmedeki Kalite güvence yöntemleri şunları karşılar:

  • Geliştirmede teste dayalı geliştirme yaklaşımını kullanmak.
  • Uygulama fazından önce her iş durumu için birim test durumları kurmak.
  • Dilin kendisinden gelen güvenceyi kullanmak.

Kalite Kontrol:

Kalite kontrol, ihtiyaçlara paralel olarak tasarlanmış özelliklere karşı her şeyi kontrol eder. ­

  • Fonksiyonel Test
  • Integrasyon Testi
  • Geriye Dönük Testi