MİMARİ

MİMARİ

Teknoloji geliştikçe bilgisayar sistemlerinin karmaşıklığı da gittikçe artıyor.

İşleri doğru bir şekilde organize etmek ve sistemlerin beklenen şekilde çalışması için (iş ihtiyaçlarını karşılaması, iş amaç ve hedeflerini uygun bir verimlilik ile gerçekleştirmesi ) sistemlerin sağlam bir mimarisinin olması gereklidir.

İyi mimarisi olan sistemlerin ömürleri daha uzundur. Sistemler geliştikçe yeni iş ihtiyaçlarına ve değişikliklerine daha kolay uyarlanmaları ve yeni iş amaç ve hedeflerini daha verimli desteklemeleri gerekir.

Yazılım mimarisi ya da sistem mimarisi yeni bir fenomen değildir. Bilgisayar bilimleri, bilgisayar ve sistem mühendisliği alanında uzun süredir uygulanmaktadır. Ancak, ironik olarak PC nin ilk ortaya çıkışı, birçokları tarafından bilgisayar alanında büyük patlama olarak değerlendirildi, sistem tasarımı ve mimarisinde kesintiye yol açmıştır.1980’lerde başlayan ve 1990’larda patlama yapan bilgisayar alanında ikinci rönesans olan PC çağında, yazılım birçok alana ve kullanıcıların tam önüne itmiştir. Ancak bu aynı zamanda çok çeşitli yazılım dalgasına neden oldu ve gerçek anlamda saati sistematik yazılım mimari ve tasarımı için geriye itti. İnternetin ticarileşmesi ile de benzer bir tsunami vurdu.

Sonuç olarak, yazılım geliştirme için Yazılımın Altın Çağındaki gibi sağlam bir seviyeye ulaşmaya başlama noktasına erişmemiz neredeyse 20 yıl kadar bir süre aldı.

Çözümler üretirken, mimari enoca™ için çok önemlidir. enoca™ iş ihtiyaçlarınızı desteklerken tasarım tabanlı bir yaklaşım kullanır.

Tasarlarken ve mimariyi çıkarırken müşterilerimizin ihtiyaçlarına tam uyacak ve iş hedeflerini destekleyecek kabul görmüş mimari yöntem ve çatıları kullanırız.

Ürettiğimiz sistemler katmanlı, modüler ve hem fonksiyonel hem de fonksiyonel olmayan ihtiyaçlar açısından verimlidir.

MİMARİ