SAP TEKNİK DANIŞMANLIĞI

Teknik danışmanlar, proje yöneticisi ve teknik ekip lideri ile bir projenin teknik gereksinimlerini planlar ve ardından sistemde gerekli teknik görevleri yerine getirir. Uygulamanın kapsamı ve karmaşıklığına bağlı olarak, teknik danışmanlar birkaç alanda çalışabilir. Örneğin, sistem yönetimi, veritabanı yönetimi, ağ yönetimi, işletim sistemi yönetimi, çapraz uygulama bileşenlerinin geliştirilmesi veya ABAP geliştirme veya Web Dynpro geliştirme.

Uluslararası projeler için, teknik danışmanlar ayrıca aşağıdaki alanlarda danışmanlık yapmaktadır:

  • Dile özgü veya kod sayfasına özgü gereksinimler
  • Ülkeye özgü iş gereksinimleri ve ülkeye özgü SAP yazılım gereksinimleri
  • Saat dilimi sorunları

Teknik danışmanlarımızın bazı rolleri ve sorumlulukları vardır:

1) Aldığınız fonksiyonel özelliklere bakarak teknik özelliklerin tasarlanması. Genellikle üç yıl veya üç yıldan fazla deneyime sahip kıdemli geliştiriciler teknik şartnamelerin hazırlanmasını içerir.

2) ABAP araçlarını kullanarak nesne geliştirmek. Bu bir rapor programı veya çevrimiçi bir program veya özel bir masa olabilir. Geliştirme çalışmalarının teknik şartname ekip lideriniz tarafından onaylandıktan sonra başladığını unutmayın.

3) Ünite test durumu belgesinin hazırlanması. Birim test durumu belgesinde, geliştirilen nesne üzerinde gerçekleştirilen sonuçları ve test durumlarını belgeliyoruz.

4) Problemli biletler üzerinde çalışan destek projesinde çalışıyorsanız, size verilen biletleri çözmelisiniz.