SAP FONKSİYONEL DANIŞMANLIĞI

Aşağıda belirtilenler fonksiyonel danışmanımızın ana rolleri ve sorumluluklarıdır.

  • İşlevsel danışmanlar, şirketinizin gereksinimlerine göre SAP uygulama çözümünün tasarlanmasından sorumludur.
  • İşlevsel danışmanlar iş süreci uzmanlarıdır.
  • İşlevsel danışmanlar normal olarak SAP uygulamasının şirketin süreçleri üzerindeki etkisini hesaplamak için süreç bilgilerini kullanır.
  • Böylece fonksiyonel danışmanlar, iş için veri ve çıktı üretecek olan SAP işlev ve süreçleriyle ilgilenir.
  • İşlevsel danışmanlar, gereksinimleri toplamak ve SAP uygulamasını özelleştirmek için gereksinimlere dayanarak şirketin son kullanıcıları ile etkileşime girer.