METODOLOJİ

Proje yönetimi ve geliştirilmesi sırasında birçok farklı yöntem kullanılır. Projelerin çoğunda enoca™ agile proje yönetimi ve tekniklerini kullanır.

enoca™ ‘de projelerimizi yönetirken Proje Yönetim Enstitüsü’nün (PMI®) en son Proje Yönetim Çerçevesini (PMBOK®) kullanıyoruz.

PMI® , Proje Yönetimi’nde öncü standart organizasyonlardan biridir.

Ayrıca biz enoca™ olarak, geleneksel yöntemlere paralel olarak, Scrum gibi yeni Agile Proje Yönetimi Metodolojilerini de takip ediyoruz.